Mudra

betekent letterlijk gebaar. In de boeddhistische kunst wordt Mudra
gebruikt voor de uitbeelding van de handen van Boeddha. De stand
van de handen heeft altijd een symbolische betekenis.

Het gebaar van de opgerichte hand staat symbool voor de kunst
van het onderricht. Gespreid ook als symbool om liefdevolle energie
te sturen aan iemand. De Bloem in het midden van de handpalm
symboliseert het centrum van energie.

Er is geen geven zonder nemen, geen onderwijzen zonder leren.
De hand wijzend naar beneden staat symbool voor de vreugde van
het leren, van begrijpen en accepteren van universele rijkdom.

De handen samen staan voor balans... tussen onderwijzen en leren,
tussen geven en nemen, de harmonie tussen energie uitzenden en
energie opnemen.

Deze Mudra geeft precies weer waar het voor mij om gaat. Werkend
met mijn handen en openstaand voor alles wat zich ontvouwt, is er
een uitwisseling tussen geven en nemen. Een uitwisseling van kennis
en inzicht, van energie. De balans!